Желев Иван (Zhelev Ivan).

Родившиеся в январе
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в феврале
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Родившиеся в марте
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в апреле
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в мае
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в июне
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 


Обмен детскими садами

 

Желев Иван.

 ›

Иван Желев Димитров
Иван Желев Димитров
Дата рождения:

9 сентября 1944(1944-09-09) (70 лет)

Место рождения:

Хасково, Болгария

Страна:

Болгария


Иван Желев Димитров (9 сентября 1944, Хасково) - старший преподаватель, доцент и профессор Священного Писания Нового Завета в Духовной Академии Богословского факультета Софийского университета.

Содержание
 • Биография
 • Труды
 • Источники
Биография

Закончил классическую филологию в Софийском университете св. Климента Охридского.

В 1972-1975 годы - специализировался на Богословском факультете Афинского университета. Далее - в Восточно-церковном институте в Регенсбурге, Германия, и Амстердамском университете, Нидерланды.

В 1984-1987 годы - начальник личного кабинета патриарха Болгарского Максима.

В 1996 года занял должность Библейской библиотеки Богословского факультета Софийского университета.

Профессор Иван Желев был заместителем ректора Софийского университета, деканом Богословского факультета Софийского университета, редактором журнала «Духовная культура» и газеты «Церковный вестник», а также директор Дирекции вероисповеданий Совета министров.

Награждён титулом «архонт» Вселенской патриархии в 1990 г. и степенью Doctor Honoris Causa Афинского университета в 2008 г. Агент (1973 год.) І и VІ упр. болгарская Държавна сигурност, кличка „Ангелов“.

Труды
 1. Открити ръкописи в Синай. - ДК 10/1978, 24-27. (ISSN 0324-1373)
 2. Свети Василий Велики като тълкувател. - ДК 1/1984, 3-12. (ISSN 0324-1373)
 3. Смисъл и значение на християнската вяра (етимология, новозаветна екзегеза и богословски анализ). - ДК 4/1984, 15-22. (ISSN 0324-1373)
 4. Господ Иисус Христос - единствен новозаветен Пастиреначалник и Първосвещеник (екзегетическо изследване). - ГДА 30 (1980/1981), С., 1986, 165-198.
 5. Новозаветното учение за Бога - един по същество и троичен по лица. - ДК 6/1986, 9-17. (ISSN 0324-1373)
 6. Гръцка ръкописна служба на мъченик Лазар Български от ХІХ век. - Във: Актове на Втори конгрес по българистика. С., 1986.
 7. Животописни сведения за св. Кирил и Методий и техните ученици, почерпени от техните гръцки служби (12-XVIII век). - Във: Известия на ЦИАИ, т. 4. С., 1987.
 8. Таинството свещенство според Новия Завет (екзегетическо изследване). - ДК 1/1987, с. 27-31. (ISSN 0324-1373)
 9. Нов ценен богословски труд (рецензия на книгата: Никополски митрополит Мелетий. Петият вселенски събор - въведение, протоколи, коментари. Атина, 1985, с. 663, на гръцки език). - ДК 7/1987, с. 31-32. (ISSN 0324-1373)
 10. Нов поглед към Атонските манастири и старобългарската книжнина, съхранявана там. Рецензия на: Константинос Нихоритис. Атонската книжовна традиция в разпространението на кирило-методиевските извори. Кирилометодиевски студии. Кн. 7. С., 1990. 276 с. - сп. Palaeobulgarica/Старобългаристика, ХVІ (1992), 1, с. 114-117.
 11. Варненски и Преславски митрополит Симеон като член на Светия Синод. - Във: Митрополит Симеон Варненски и Преславски - духовник и народен будител. Шумен, 1992, с. 40-46. (ISBN 81-09)
 12. Първосвещеническата молитва на Господ Иисус Христос (екзегетическо изследване на Йоан 17 гл.). - ГСУ 2 (н. с.), С., 1995, 87-183.
 13. Да живеем в братска общност (тълкувание на Mат. 18:15-20). - ДК 3/1995, с. 10-14. (ISSN 0324-1373)
 14. Сава Доброплодни и новозаветното тълкуване. - ДК 6/1995, с. 11-17. (ISSN 0324-1373)
 15. История на новозаветното тълкуване. Тълкуване на евангелията през 3-11 век. - ДК 8/1995, с. 1-16. (ISSN 0324-1373)
 16. Зографските монаси през последните десетилетия. - Във: Светогорска обител Зограф, І. София, 1995, с. 59-64.
 17. Научна рецензия на книгата: Мъдростта на Библията. Сеинтенции. Кой кой е. Крилати думи и изрази. Съставител Добринка Н. Христова. С., 1997. (ISBN 954-8907-09-7)
 18. Книгата на книгите. - Във: Мъдростта на Библията. Сеинтенции. Кой кой е. Крилати думи и изрази. Съставител Добринка Н. Христова. С., 1997, с. 139-144. (ISBN 954-8907-09-7)
 19. Служба на свети Лазар Български. - ДК 4/1998, с. 1-18. (ISSN 0324-1373)
 20. Поклонение и поклонничество (историко-екзегетическо изследване). - ДК 5/1998, с. 15-27. (ISSN 0324-1373)
 21. Преводи на Новия Завет на български език. - ДК 1/1999, с. 3-9. (ISSN 0324-1373)
 22. Четири гръцки документа от архива на Методий Кусев. - ДК 2/1999, с. 9-16. (ISSN 0324-1373)
 23. Св. Василий Велики и християнската култура. - Във: Св. Василий Велики. Шестоднев и други беседи. Изд. Народна култура. С., 1999, с. 3-15. (ISBN 954-04-0145-3)
 24. Редактиране на превода и коментарни бележки към беседите. - Във: Св. Василий Велики. Шестоднев и други беседи. Изд. Народна култура. С., 1999, с. 177-207. (ISBN 954-04-0145-3)
 25. Св. Василий Велики и неговите беседи. - ДК 1/2000, с. 7-13. (ISSN 0324-1373)
 26. Емил Трайчев и Павел Павлов. Тайната на богопознанието (Увод в семантиката и методологията на богословието в светлината на православната традиция). С., 1999, 160 стр. - Рецензия в: ДК 1/2000, с. 28-29. (ISSN 0324-1373)
 27. Профессор Н. Н. Глубоковски и новозаветното богословие в България. - ДК 4/2000, с. 3-8. (ISSN 0324-1373)
 28. Катедрата по Свещено Писание на Новия Завет (от създаването й до наши дни). - ДК 5/2000, 1-8. (ISSN 0324-1373)
 29. Халкинската богословска школа и българите в нея. - Във: Юбилеен сборник Митрополит Григорий Доростолски и Червенски. 100 години от блажената му кончина. Велико Търново, 2001, с. 37-44. (ISBN 954-775-012-7)
 30. Поклонничество на прага на времето. - Във: сборник Прагът на времето. Плевен, 2001, с. 30-39.
 31. Християнското поклонничество - теория и практика. - ДК 3/2001, с. 1-11. (ISSN 0324-1373)
 32. Новозаветни апокрифи. - ДК 8/2001, с. 1-8. (ISSN 0324 1373)
 33. Български църковни общини зад граница. - Във: сб. Българистика 2001. Доклади от международната работна среща, София, 21-22 септември 2001 г., с. 45-52. (ISBN 954-8854-09-0)
 34. Профессор Николай Никанорович Глубоковски - основател на новозаветното богословие в България. - Във: сб. Бялата емиграция в България. ИК Гутенберг. С., 2001, с. 366-371. (ISBN 954-9943-20-8)
 35. Ръкописи и старопечатни книги на български и други езици от сбирката на патриарх Кирил в библиотеката на Богословския факултет при Софийския университет «Св. Климент Охридски» и във фонда на Църковноисторическия и архивен институт при Българската патриаршия (съавторство с Митко Лачев). - Във: Сборник в чест на Кирил Патриарх Български по случай 100 години от рождението и 30 години от неговата смърт. Пловдив 2001, с. 113-121.
 36. Филокалия - Добротолюбие. - ДК 11/2001, с. 10-13. (ISSN 0324-1373)
 37. Образ - икона. Функция на понятието в Новия Завет. - ДК 1/2002, с. 3-8. (ISSN 0324-1373)
 38. Разпространението на Христовото благовестие. Дейността на св. апостол Павел в нейния исторически контекст (Тълкувателен обзор на Деян. 9, 11 и 13-28 гл.). С., 2003. (ISBN 954-488-074-7)
 39. Редактиране на книгата: Свети Йоан Златоуст. Избрани беседи върху Евангелието според Йоан. С., 2003. (ISBN 954-9700-31-3)
 40. Старозагорският митрополит Панкратий в междуправославните отношения. - Във: Достойно изпълнен църковен и граждански дълг. Сборник в памет на покойния Старозагорски митрополит Панкратий. Стара Загора, 2003, с. 148-153 (ISBN 954-90884-6-4)
 41. Проблеми и практики във връзка с приложението на Закона за вероизповеданията. - Във: Вероизповедания и закон. Мониторинг на религиозните свободи в Република България. С., 2004, с. 190-200. (ISBN 954-91156-5-8)
 42. Апокрифът «Молитва на апостол Павел» от Наг Хаммади. - Във: сб. Богословски размисли. С., 2005, с. 45-55. (ISBN 954-8329-67-0)
 43. Православните богословски школи - общение и свидетелство. - Във: Православието и светът днес (Шести конгрес на висшите православни богословски школи. София, 5-10.10.2004 г.). С., 2006, с. 215-221 (editio bilingua; английски превод на текста на с. 222-227). (ISBN 954-07-2337-X)
 44. Преводите на Библията на съвременен български език. - Във: Библията в България. Научни конференции ‘2007. Сборник доклади. С., 2007, с. 86-97. (ISBN 978-954-8968-43-0)
 45. Глубоковски «под черта». - Във: В памет на проф. Николай Никанорович Глубоковски (1863-1937). С., 2008, с. 111-117. (ISBN 978-954-8329-97-2)
 46. Priestertum und Dienstamt (Ein Blick auf das Lima-Papier). - Das Priestertum in der Einen Kirche. Aschaffenburg 1985, S. 229-235.
 47. Athos - Bulgarien - Russland (Wechselbeziehungen in den Jahrhunderten). - Tausend Jahre zwischen Wolga und Rhein. Muenchen 1988, S. 176-184.
 48. Ueber einige Fragen der griechischen Akolouthien der heiligen Kyrill und Method (Lebensbeschreibende Angaben aus den griechischen Akolouthien). - Symposium Methodianum. Muenchen 1988, S. 415-420.
 49. Christian Mission Today in a Socialist Country of Yesterday. Impressions from Bulgaria. - International Review of Mission. Geneva, vol. 317 (July-September 1991), p. 421-425. (ISSN 0020-8582)
 50. Oases of Spiritual Life and Witness. The Missionary Work of the Monasteries in Bulgaria. - You Shall Be My Witnesses. Mission Stories from the Eastern and Oriental Orthodox Churches. Katerini 1993, p. 61-65. (ISBN 960-7297-58-X)
 51. Die Bibelwissenschaft als Disziplin der Orthodoxen Theologie im Kontext der deutschen Universitaet.- In: Orthodoxes Forum. Zeitschrift des Instituts fuer Orthodoxe Theologie der Universitaet Muenchen. 10. Jahrgang, 1996, Heft 1., SS. 7-13. (ISSN 0933-8586)
 52. Bulgarische Uebersetzungen des Neuen Testaments in den letzten zwei Jahrhunderten.- In: EPITOAUTO. Studies in honour of Petr Pokorny on his sixty-fifth birthday, Praha 1998, SS. 88-95. (ISBN 80-902296-0-3)
 53. Die Kirche als «Haus Gottes» und «Leib Christi» in den paulinischen Schriften.- In: Orthodoxes Forum. Zeitschrift des Instituts fuer Orthodoxe Theologie der Universitaet Muenchen. 13. Jahrgang, 1999, Heft 2., SS.163-169.
 54. The Orthodox Church in Bulgaria Today.- Greek Orthodox Theological Review. Vol. 45, Nos 1-4, 2000, p. 491-511. (ISSN 0017-3894)
 55. Das Sakrament des Priestertums nach dem Neuen Testament (exegetische Untersuchung). - Herrnhut. Theologische Gespraeche mit der Bulgarischen Orthodoxen Kirche. Studienheft 26. Hermannsburg 2001, S. 250-259. (ISBN 3-87546-152-5)
 56. Moderne Bibeluebersetzungen in den Laendern des «Neuen Europa». In: Orthodoxe Theologie zwischen Ost und West. Festschrift fuer Prof. Theodor Nikolaou. Frankfurt a. M. 2002, S. 143-153.
 57. La chiesa ortodossa nella societa bulgara contemporanea.- In: L’Ortodossi nella nuova Europa. Dinamiche storiche e prospettive. Torino 2003, p. 285-302. (ISBN 88-7860-177-2)
 58. Die Bulgarische Orthodoxe Kirche im europaeischen Kontext.- In: Philia. Eine Zeitschrift fuer Europa. I-II. Frankfurt am Main 2003, S. 162-168.
 59. Invatamantul teologic in Bulgaria.- In: Anuarul Facultatii de Teologie Ortodoxa - Universitatea din Bucuresti. Bucuresti 2004, p. 297-305. (ISBN 973-575-992-6)
 60. The Legal Settlement of the Relations between the State and Religions in Bulgaria Today. - In: The Balkans As Reality. Religious Culture, National Security and Ethnic Peace on the Balkans. Sofia 2004, p. 14-19. (ISBN 954-91351-3-6)
 61. Noua lege a cultelor din Bulgaria si Biserica orthodoxa bulgara.- In: Omagiu profesorului Nicolae V. Dura la 60 de ani. Bucuresti, 2006, p. 1236-1238. (ISBN 973-87251-8-6)
 62. The Schools for Orthodox Theology - Fellowship and Witness. - In: Orthodoxy and the World Today (Sixth Congress of the Higher Orthodox Schools of Theology, Sofia, 5-10.10.2004).(editio bilingua) Sofia, 2006, с. 222-227 (български текст на статията на с. 215-221). (ISBN 954-07-2337-X)
 63. Die Orthodoxe Kirche im demokratischen Staat - Laenderfallstudie Bulgarien.- In: Christen in Europa. Orthodoxes Christentum - ein unterschaetzter Faktor in Europa. epd-Dokumentation 4/2007, S. 13-18. (ISSN 1619-5809)
 64. Bulgarian Christianity. - In: The Blackwell Companion to Eastern Christianity. Edited by Ken Parry. Malden MA, USA 2007, p. 47-72. (ISBN 978-0-631-23423-4)
 65. Legal Settlement of the Relations between the State and Religions in Bulgaria Today. - In: Legal Aspects of Religious Freedom. International Conference, 15-18 September 2008. Ljubljana 2008, p. 305-309.

Доп. информация

 

 
Родившиеся в июле
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в августе
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в сентябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в октябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в ноябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в декабре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

© 2015 famous-birthdays.ru
При использовании материалов сайта прямая, активная ссылка на источник обязательна!
Дата последнего обновления каталога именинников: 2020-07-10