Василий (Астериу) (Basil (Asteria)).

Родившиеся в январе
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в феврале
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Родившиеся в марте
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в апреле
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в мае
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в июне
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 


 

Василий (Астериу).

 ›

Василий Смирнский
Βασίλειος Σμύρνης
Митрополит Смирнский

22 декабря 1884 - 22 января 1910
Церковь:Константинопольский патриархат
Предшественник:Мелетий
Преемник:Хризостом (Калафатис)
Митрополит Анхиалский

11 февраля 1881 - 22 декабря 1884
Предшественник:Венедикт
Преемник:Григорий
 
Имя при рождении:Космас Астериу
Рождение:25 марта 1835(1835-03-25)
Загоричани, Османская империя
Смерть:22 января 1910(1910-01-22) (74 года)
Смирна, Османская империя
Епископская хиротония:25 сентября 1865 года

Василий Смирнский (греч. Βασίλειος Σμύρνης, Косма́с Астери́у, греч. Κοσμάς Ἀστερίου или Астериа́дис, греч. Αστεριάδης, болг. Козма Стерьов; 25 марта 1835, Загоричани, Османская империя - 22 января 1910, Смирна, Османская империя) - митрополит Анхиалоса (1881-1884) и Смирны (1884-1910) Константинопольской православной церкви.

Содержание
 • Биография
  • митрополит Анхиальский
  • Болгарская схизма
  • Халки
  • Митрополит Анхиальский
  • Митрополит Смирнский
 • Филантропия
 • Труды
 • Память
 • Источники
 • Примечания
 • Ссылки
Биография

Василий родился в 1835 году в, османском тогда, селе Загорицани (болг. Загоричани) сегодняшнего нома Кастория, Западная Македония, Греция. Село имело значительное славяноязычное население. (В болгарских и других источниках именуется болгароязычным населением или болгарами)

Закончил школу в Загорицани и в 1847 году, в возрасте 13 лет, был отправлен в Константинополь, где жил его дед и где его дядя по материнской линии, Николай, служил священником.

Учился в «Великой школе нации», после чего, в 1853 году, в Халкинской семинарии, где его преподавателем был епископ Константинос Типалдос. Позже продолжил учёбу в университете немецкого города Лейпциг.

По возвращению в Константинополь, Василий, который отличался знанием древних форм греческого языка, а также латинского, начал преподавать эти предметы в начальных классах семинарии, как помощник Ильи Танталидиса.

13 мая 1860 года был рукоположен Типалдосом во дьяконы, а в июле того же года стал архидьяконом при никейском митрополите Иоанникии (Константинидисе).

митрополит Анхиальский

В 1865 году, когда митрополит Анхиальский Софроний подал в отставку, по причине болезни, Иоанникий Никейский предложил Василия в качестве его преемника. 25 сентября 1865 года Иоанникий возвёл его ранг епископа и через два дня, 27 сентября, Василий был избран Священным Синодом и Патриархом Софронием (1863-1866) митрополитом Анхиальским (сегодняшний Поморие на территории Болгарии), с греческой и болгароязычной паствой.

В октябре 1870 года Василий стал временным директором Халкинской духовной семинарии, установив строгую дисциплину, которая ослабла при Константине Типалдосе.

Болгарская схизма

В силу напряжённости в отношениях с Грецией, по причине вопроса Крита, турки начали разжигать болгарские претензии о создании национальной церкви. Это движение является составной части общего процесса национальной консолидации болгарской этноязыковой общности в эпоху болгарского Возрождения и вело отсчёт с 1820-х годов, когда представители болгарской общественности начали требовать назначения епископами в болгарских митрополиях болгар, а не греков. Но только в 1856 году, после издания султанского указа (hati-i-humayum) от 18 февраля о реорганизации немусульманских наций (millet), претензии болгарского народа были близки к осуществлению. Константинопольский Патриарх продолжал отклонять требования о назначении болгарских епископов и предоставлении «национальной» автономии, ссылаясь на то, что церковное право православия не предусматривает национальное различие. В марте 1860 года болгарское духовенство Константинополя объявило, что исполняет свои религиозные обязанности с разрешения султана, а не патриарха. Одновременно раскольниками было объявлено что Иларион (Михайловский) является главой самопровозглашённой Болгарской церкви.

В июле 1860 года Константинопольский Патриарх предложил уступки - назначение нескольких болгарских епископов и использование болгарского языка в церквях и школах. Епископ Иларион не принял эти уступки, требуя создание автокефальной церкви. В 1867 году Григорий VI выразил желание признать автономную болгарскую церковь на территории от Дуная до Балканского хребта. Российская дипломатия и посол граф Николай Игнатьев советовали болгарскому духовенству принять предложение. Но болгары, ожидая поддержку турок, вновь противостоявших грекам Крита, выдвигали претензии на территории Восточной Румелии и Македонии населённые в основном болгарами.

Игнатьев предпринял усилия для достижения компромисса и убедил султана создать греко-болгарский комитет, который, под его руководством, пришёл к плану создания болгарской национальной церкви, включавшей 74 митрополии. 37 из них оставались в юрисдикции Константинопольского патриарха, 25 переходили в юрисдикцию болгарской церкви, 4 в юрисдикцию сербской церкви и 8 в совместное управление греками и болгарами. План был отклонён Константинопольским Патриархом. Чтобы положить конец конфронтации, султан, при поддержке англичан (но не Игнатьева), издал 11 марта 1870 года фирман, согласно которому создавалась автономная болгарская церковь, первоначально из 17 митрополий, руководимая экзархом.

Епископ Василий, вместе с Илиасом Танталидисом, Патриархом Иерусалимским Кириллом II и митрополитом Кесарийским Иоанном, не поддержали жёсткую позицию по отношению болгарским экзархистам.

Константинопольский Патриарх оставался непримиримым и в феврале 1872 года объявил новую болгарскую церковь еретической и предал анафеме болгарского экзарха и его епископов.

В ходе этих событий Патриарх Анфим VI предложил Василию стать преемником митрополита Кесарийского Паисия, но Василий отказался и в сентябре 1871 года вернулся в Анхиалос (сегодня Поморие).

В сентябре 1872 года митрополит Василий принял участие в поместном Константинопольском соборе и был среди меньшинства, которое было против провозглашения Болгарской церкви схизматической. В знак признания его благосклонного поведения, ему было предложено возглавить новую церковь, но Василий отказался.

Халки

В 1873 году новый патриарх, Иоаким, призвал Василия возглавить дирекцию Халкинской семинарии, после неудачного правления её предыдущего директора Григория Фотиноса.

Одновременно Патриархия возложила на Василия изучение вопроса «О законности рукоположения духовенства епископом лишённого сана или схизматиком» (Василий написал одноимённый трактат, где в заключении, при выполнении определённых, условий, его ответ является положительным). Трактат был переведен на болгарский Варненским и Преславским митрополитом Симеоном.

Митрополит Анхиальский

Василий вернулся в Анхиалос в 1876 году, в разгар «Восточного кризиса». В июне 1877 года, после объявления Русско-турецкой войны, патриархат предписал Василию оставить Анхиалос и оправится в монастырь «Святая Анастасия» около Бургаса.

Василий был отозван со своего поста, по настоянию турецких властей, за проявление симпатий к наступавшей российской армии. С помощью богатого греческого банкира Георгиоса Зарифиса, сумел добраться до Константинополя, где оставался 3 года при патриархе Иоакиме III. В феврале 1881 года Священный синод восстановил его в звании митрополита Анхиалоса, где он оставался последующие 3 года.

Митрополит Смирнский

Ситуация на дипломатической арене изменилась и теперь Россия высказывалась официально против объединения Княжества Болгарии с Восточной Румелии, в то время как Британия, изменив свою позицию, благоприятствовала этому шагу.

События предшествовавшие и последовавшие после объединения (1885) ознаменовали гонения на греческое население и духовенство на новых болгарских территориях. Василий был удалён со своего поста и преподавал в Халкинской семинарии.

Василий вернулся ненадолго в Анхиалос, но реакция болгар вынудила патриархат избрать его, в конце 1884 года, митрополитом Смирнским (после смерти митрополита Мелетия), на посту которого он оставался до самой своей смерти.

Хотя Василий был кандидатом на трон Патриарха Константинополя, он высказался в 1901 году за повторное избрание на второй срок Патриарха Иоакима Великолепного.

Василий Смирнский умер 22 января 1910 года в Смирне. Его преёмником стал будущий священномученик Хризостом Смирнский, растерзанный турками во время Резни в Смирне в 1922 году.

Филантропия

Василий поддерживал своими средствами греческое образование, направляя большую часть своих усилий мецената в поддержку Греческой гимназии в Цотили (ныне ном Козани, Западная Македония), был инициатором расширения Греческого госпиталя и создания в 1902 году детских яслей Смирны.

Труды

Василий выделялся своим образованием и знанием языков и особенно преуспел в качестве проповедника и оратора. В числе его наиболее важных работ:

 • О старости - Περί γήρατος (De senectute)
 • Пособие для студентов и питомцев Халкинской богословской школы - Εγκόλπιον μαθητών και τροφίμων της εν χάλκη Θεολογικής Σχολής
 • «О законности рукоположения духовенства епископом лишённого сана или схизматиком» - Περί του κύρους χειροτονίας κληρικών υπό επισκόπου καθηρημένου ή σχισματικού χειροτονηθέντων (απεφάνθη θετικά).
Память

В 1928 году его родное село Загорицани, освобождённое греческой армией во время Балканских войн 1912-1913 годов, было переименовано в Василиас (греч. Βασιλείας) (на димотики Василиада - Βασιλειάδα) в его честь

Источники
 • Образовательная Греческая энцклопедия.
 • Энциклопедия Всемирного Эллинизма (греческого мира) - Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού
Примечания
 1. Ιερα Μητροπολισ Πριγκηποννησων :: Μονη Αγιασ Τριαδοσ
 2. Σταυρούλα Βαϊνά Αρβανιτάκη (2004). Ο καπετάν Γρηγόριος Βαϊνάς, Μακεδονικός Αγώνας, Ήθη και έθιμα της Μακεδονίας. Αθήνα: Μέδουσα - Σέλας Εκδοτική. σελ. 62). ISBN 960-8338-14-X.
 3. Шклифов, Благой и Екатерина Шклифова. Български диалектни текстове от Егейска Македония, София, 2003, стр. 96.
 4. Верковичъ, С.И. Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи. СПб, 1889, стр. 145-146.
 5. Σταματόπουλος Δημήτριος, «Βασίλειος Σμύρνης» 2002
 6. Douglas Dakin, The Unification of Greece 1770-1923, ISBN 960-250-150-2, p. 188
 7. Douglas Dakin, The Unification of Greece 1770-1923, ISBN 960-250-150-2, p.189
 8. Маркова, Зина. Българската екзархия (1870-1879), Издателство на БАН, София, 1989, стр. 50.
 9. Douglas Dakin, The Unification of Greece 1770-1923, ISBN 960-250-150-2, p.190
 10. Παπαδόπουλος Γ. Η σύγχρονη Ιεραρχία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Αθήνα, 1895 σ. 43
 11. Μεγάλη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια της Μικράς Ασίας
 12. Douglas Dakin, The Unification of Greece 1770-1923, ISBN 960-250-150-2, p.213
 13. Αιμίλιος Λεγκράν, Biblioteque grecane-Vulgarie (1880-1902)
 14. Σπυρίδων Σφέτας, Ελληνοβουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908 2008 ISBN 960-458-170-8
 15. Α.Ν. Διαμαντόπουλος, Βασίλειος Μητροπολίτης Σμύρνης 1834-1910.
 16. Българската възрожденска интелигенция (енциклопедия), ДИ «Д-р Петър Берон», София, 1988, стр.106.
 17. Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 2ος
 18. Μικρασιατικά Χρονικά 1939 σ.169, σημείωση 1.
 19. Μετονομασίες των Οικισμών της Ελλάδας. Πισιάκοι - Αμμουδάρα

Доп. информация

 

 
Родившиеся в июле
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в августе
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в сентябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в октябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Родившиеся в ноябре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Родившиеся в декабре
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

© 2015 famous-birthdays.ru
При использовании материалов сайта прямая, активная ссылка на источник обязательна!
Дата последнего обновления каталога именинников: 2019-03-20